LEGENDE

Straalpijp volgens EN 15182-2
– Regelbare straal (volstraal-aanvalsstraal-manscherm)
– Automatische druk- en debietregeling 500 L/min
– Geschikt voor rookgaskoeling/pulseren
– Werkt vanaf 2b
– Draaibare ingang (verschillende types koppelingen mogelijk)
– Flush stand

Category: